Optika

U našoj ordinaciji, u prijatnom ambijentu uz laganu muziku i stručno osoblje, možete odabrati dioptrijski ram i dobiti sve potrebne informacije o vrsti dioptrijskih sočiva.


Oftalmološki pregled podrazumeva sledeće:

– ispitivanje vidne oštrine i odredjivanje dioptrije za daljinu, blizinu i srednju daljinu (računar)

– pregled prednjeg segmenta oka

– merenje očnog pritiska

– pregled zadnjeg segmenta oka


Određivanje oštrine vida je prvi deo pregleda i podrazumeva ispitivanje oštrine vida na optotipu i odredjivanje dioptrije za daljinu, blizinu i po potrebi za srednju daljinu (računar). Za određivanje refrakcije koristimo kompjuterizovani kerato-refratometar i to uglavnom na široku zenicu (cikloplegija).

Pregled prednjeg segmenta oka obuhvata pregled kapaka, suznog aparata, vežnjače (konjunktive), rožnjače, prednje očne komore, dužice, zenice i sočiva. Pregled se obavlja na biomikroskopu sa procepnom lampom (špalt).

Merenje intraokularnog pritiska (IOP) je obavezan deo pregleda oka. Ukoliko postoji sumnja na glaukom, potrebno je uraditi i dodatne testove: merenje debljine centralnog dela rožnjače (pahimetrija), kompjuterizovano vidno polje (CVP), OCT papila.

Pregled zadnjeg segmenta oka (staklastog tela i očnog dna) važno je uraditi na široku zenicu. Ono se radi pomoću lupa i/ili Goldman-ovog sočiva (kontaktno sočivo sa tri ogledala).

Foto-fundus je fotografisanje promena na očnom dnu radi lakšeg praćenja oboljenja i predstavlja značajan deo pregleda.

Očna ordinacija Mitrović

  Osnovana u proleće 1997. godine,

    ordinacija Mitrović je jedna od

    prvih oftalmoloških ordinacija u

                    Beogradu.

Ponedeljak 10.00 – 17.00
Utorak - petak 14.00 – 21.00
Subota 9.00 – 14.00