OCT

OCT (optička koherentna tomografija) je dijagnostička metoda novijeg datuma koja koristeći svetlost daje presek kroz tkivo u mikronskoj rezoluciji. OCT ima svoje mesto u dijagnostici i praćenju oboljenja koja zahvataju makulu (žutu mrlju): senilnu degeneracjiu makule (AMD), dijabetičnu makulopatiju, okluziju vene centralis retine, rupturu makule, kao i mnogih drugih oboljenja makule.

OCT se takodje koristi u ranoj dijagnostici kao i praćenju glaukoma.

Zavisno od nalaza oftalmološki pregled se dopunjuje (proširuje) fluoresceinskom i/ili indocijanin grin angiografijom.

Za uspeh u lečenju potrebno je razumevanje (i saradnja) izmedju pacijenta i lekara.

Očna ordinacija Mitrović

Osnovana u proleće 1997. godine, ordinacija Mitrović je jedna od prvih oftalmoloških ordinacija u Beogradu.

Ponedeljak 10.00 – 17.00
Utorak - petak 14.00 – 21.00
Subota 9.00 – 14.00