Očna ordinacija Mitrović

                                                                                  Porodična tradicija duga preko 20 godina
Fluoresceinska angiografija je dijagnostička metoda snimanja očnog dna pomoću kontrasta fluorescein-natrijuma.
Indocijanin grin angiografija (ICGA) je dijagnostička metoda snimanja očnog dna pomoću kontrasta koji se zone indocijanin grin.
OCT (optička koherentna tomografija) je dijagnostička metoda koja koristeći svetlost daje presek kroz tkivo u mikronskoj rezoluciji.
U našoj ordinaciji, u prijatnom ambijentu uz laganu muziku i stručno osoblje, možete odabrati dioptrijski ram i dobiti sve potrebne informacije o vrsti dioptrijskih sočiva.
Očna ordinacija Mitrović

  Osnovana u proleće 1997. godine,

    ordinacija Mitrović je jedna od

    prvih oftalmoloških ordinacija u

                    Beogradu.